Hasan Esen (Rebab Sanatçısı)


 1958 yılında Sivas’ta doğdu müziğe ortaokul yıllarında başladı. Daha sonra Sivas Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu’na girdi. Burada Kirkor ELMASDAĞ ve Doğan TOKGÖZ’den ilk mûsıkî bilgilerini aldı. 1978 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuarı’na girerek klâsik kemençe öğrenimi gördü. Burada başta İhsan ÖZGEN olmak üzere, Haydar SANAL, Bekir Sıtkı SEZGİN, Alâeddin YAVAŞÇA, İnci ÇAYIRLI, Nejdet VAROL, Cahit ATASOY, Hurşit UNGAY hocalardan dersler aldı. 1981 yılında TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak Kemençe Sanatçısı olarak İstanbul Radyosu’na girdi. 1983 yılında konservatuarı bitirdi bu arada uzun seneler birlikte çalışma imkânı bulduğu Necdet YAŞAR ve Erol DERAN’dan çok yararlandı.

Hasan ESEN bugüne kadar değişik tarihlerde Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Yunanistan, Çin, Pakistan, Suriye, Ürdün, Mısır, Lübnan, Rusya, Brezilya ve Kanada gibi ülkelerde verilen birçok konsere katıldı. 1999 yılında T.R.T.’nin açtığı Koro Şefliği sınavını kazanarak T.R.T.’deki görevine bir yenisini daha ekledi. Beste çalışmalarına 1977 yılında başlayan ve saz eseri, şarkı, çocuk sarkışı, film müziği, ilahîler ve klâsik formda 120’ye yakın eseri T.R.T. repertuar kurulundan geçen Hasan ESEN iki de Mevlevî Âyini bestelemiş ve bestecilik dalında çeşitli yarışmalarda ödüller almıştır. Halen T.R.T.’deki görevine Kemençe Sanatçısı ve Koro Şefi olarak devam eden ve Eyüp Mûsıkî Vakfı Korosu’nun da şefi olan Hasan ESEN evli olup Cem (1987) adında bir oğlu bulunmaktadır.